Δικαιολογητικά Μεταβολών Ποδοσφαιριστών

ΔΙΑΚΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΣΗ)
  2. ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΣΕ ΙΣΧΥ 
  3. ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΦΟΣΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ
  4. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΠΟ (ΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΝΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΠΟ) LINK ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΗΔΟΕΜΟΝΑ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΕΝΤΥΠΟ (ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ)

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  E- MAIL ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ 

Print Friendly, PDF & Email