Παλαιότερες Αγωνιστικές Περίοδοι

Αγωνιστική Περίοδος 2022-2023
Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος Α1 PLAYSPORTS-PLAY OUT Α2 JOHN DEERE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-PLAY OUT 2
Α2 JOHN DEERE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-PLAY OUT 2* Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος Α2 JOHN DEERE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-PLAY OUT 1
Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1ος ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Τελικός
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Προημιτελική Φάση ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Προκριματική Φάση ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Προκριματική Φάση
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Ημιτελική Φάση ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Β ΦΑΣΗ Μικτών Κ-14-Κανονική Περίοδος
ΜΙΚΤΩΝ Κ-16-Κανονική Περίοδος
Αγωνιστική Περίοδος 2021-2022
Α1 DUOMO - MONK-Τελική Φάση Α1 DUOMO - MONK -1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Α1 DUOMO - MONK-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Α1 DUOMO - MONK-Προκριματική Φάση Α1 DUOMO - MONK-Προκριματική Φάση 1 - ΤΕΛ Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος
Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-3ος ΟΜΙΛΟΣ Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE- 2ος ΟΜΙΛΟΣ Β' ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Β ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Τελικός ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Προκριματική Φάση
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1 ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-4η Φάση ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Ημιτελική Φάση
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Ημιτελική Φάση Μικτών Κ-15-Κανονική Περίοδος Μικτών Κ-17-Κανονική Περίοδος
Αγωνιστική Περίοδος 2020-2021
Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος Β' CENTRAL-1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Β' CENTRAL-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Α ΦΑΣΗ
Αγωνιστική Περίοδος 2019-2020
Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος Β' CENTRAL-3ος ΟΜΙΛΟΣ
Β' CENTRAL-1ος ΟΜΙΛΟΣ Β' CENTRAL-2ος ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-2η ΦΑΣΗ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Φάση των 16 ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Προημιτελική Φάση ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Ημιτελική Φάση
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Τελικός Super Cup ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1
Αγωνιστική Περίοδος 2018-2019
Α1 DEDALOS-PLAY OUT Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος Α1 DEDALOS-PLAY OFF
Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-PLAY OUT Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ -Κανονική Περίοδος Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Play off
Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-1ος Όμιλος Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-PLAY OFF Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-PLAY OUT
Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ-2ος Όμιλος Γ' ECLIPSE ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ-Β Φάση Γ' ECLIPSE ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ-Κανονική Περίοδος
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-4ος ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Ημιτελική Φάση ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-3ος ΟΜΙΛΟΣ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-2ος ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-1ος ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Προκριματική Φάση
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Τελικός ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Γ Προκριματική Φάση ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-5ος ΟΜΙΛΟΣ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Προημιτελική Φάση
Αγωνιστική Περίοδος 2017-2018
Α1 DEDALOS SECURITY - PLAY OFF 2-3 Α1 DEDALOS SECURITY - PLAY OFF 1-4 Α1 DEDALOS SECURITY - PLAY OFF ΤΕΛΙΚΟΙ
Α1 DEDALOS SECURITY - Α1 DEDALOS SECURITY - PLAY OUT Α2 SINNER CAFE -
Α2 SINNER CAFE - PLAY OFF Β' Ασφάλειες Αριστογείτων- 1ος Όμιλος Β' Ασφάλειες Αριστογείτων- 2ος Όμιλος
Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ - PLAY OFF Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ - PLAY OUT Γ' Counterpain
Κύπελλο ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ- 2ος Όμιλος Κύπελλο ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ- 10ος Όμιλος ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ - 6B
Κύπελλο ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ- 3ος Όμιλος ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ - 5B Κύπελλο ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ- 4ος Όμιλος
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ - 3η Φάση Κύπελλο ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ- 5ος Όμιλος Κύπελλο
Κύπελλο ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ- 6ος Όμιλος ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ - 1B Κύπελλο ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ- 7ος Όμιλος
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ - 2B Κύπελλο ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ- 8ος Όμιλος ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ - 3B
Κύπελλο ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ- 1ος Όμιλος Κύπελλο ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ- 9ος Όμιλος ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ - 4B
Αγωνιστική Περίοδος 2016-2017
Α1 DEDALOS SECURITY - PLAY OUT 1 Α1 DEDALOS SECURITY - PLAY OUT 2 Α1 DEDALOS SECURITY - PLAY OFF 1
Α1 DEDALOS SECURITY - PLAY OFF 2 Α1 DEDALOS SECURITY - Α2 ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΡΤΟΣ – ΚΑΦΕ -
Α2 ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΡΤΟΣ – ΚΑΦΕ - PLAY OFF Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ
Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ - PLAY OFF Γ' COUNTERPAIN - 2ος ΟΜΙΛΟΣ Γ' COUNTERPAIN - 1ος ΟΜΙΛΟΣ
Γ' COUNTERPAIN - PLAY OF Κύπελλο MARKET IN
Αγωνιστική Περίοδος 2015-2016
Α1 DEDALOS Α2 DEDALOS SECURITY - PLAY OFF Α2 DEDALOS
Α2 DEDALOS SECURITY - PLAY OUT Β' Ασφάλειες Αριστογείτων - 2ος Όμιλος Β' Ασφάλειες Αριστογείτων - PLAY OFF
Β' Ασφάλειες Αριστογείτων - 2ος Όμιλος PLAY OUT Β' Ασφάλειες Αριστογείτων - 1ος Όμιλος Γ' LEGEA -
Γ' LEGEA - 1 (Β ΦΑΣΗ) Κύπελλο
Print Friendly, PDF & Email