Κατηγορία

Προπονητές

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

Β1.Απόφοιτοι Σ.Ε.Φ.Α.Α., σχολών προπονητών Γ.Γ.Α., I.E.K. και UEFA  – Αίτηση υπεύθυνη δήλωση αναγγελίας άσκηση επαγγέλματος προπονητή αθλητών        – φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας      – Παράβολο των...
Περισσοτερα