Κατηγορία

Προπονητές

Διαδικασία έκδοσης ταυτότητας τριετίας προπονητή UEFA και ΕΠΟ

Διαδικασία έκδοσης ταυτότητας τριετίας προπονητή UEFA και ΕΠΟ Οι ταυτότητες τριετίας προπονητών UEFA και ΕΠΟ εκδίδονται αποκλειστικά από το τμήμα Εκπαίδευσης & Μητρώου Προπονητών ΕΠΟ. Υπενθυμίζεται ότι...
Περισσοτερα

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 26/27/11/2018

Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΕΝΑΙΣΗΣ (ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΚΕΠ) Οι προπονητές αφού πρώτα καταβάλουν τα παράβολα που αναλογούν στον σύνδεσμο προπονητών στον οποίο ανήκουν, οφείλουν στη συνέχεια...
Περισσοτερα