ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1ης ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

  1. Έντυπο μεταβολής ξενόγλωσσο εγχώριων κινήσεων με ένδειξη προεγγραφής.
  2. Φωτογραφία τύπου διαβατηρίου έγχρωμη σε αρχείο jpg.
  3.  Πράξη συναίνεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ξενόγλωσση.
  4. Διαβατήριο επικυρωμένο από δικηγόρο.
  5. Κάρτα διαμονής επικυρωμένη από ΚΕΠ.
  6. Κάρτα υγείας.
  7. Βεβαίωση ασφαλιστικής.
  8. Βεβαίωση από κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα ότι δεν πάσχει από μεταδοτικό λοιμώδες νόσημα.
  9. Πιστοποιητικό γέννησης.
Print Friendly, PDF & Email