ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ UEFA C

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ UEFA C

 

Η Γραμματεία της Ε.Π.Σ. Ηλείας θα δέχεται αιτήσεις υποψηφίων για τη παρακολούθηση Σχολής UEFA C που θα γίνει στην Ηλεία τη χρονική περίοδο από τις 29/09/2017 έως 08/10/2017.

Οι αιτήσεις αυτές θα καταχωρούνται ως υπεράριθμες δεδομένου ότι έχει συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός αιτήσεων.

 

Πύργος 10/03/2017

Ο Γ. Γραμματέας

Γεώργιος Τσουραπάς

Print Friendly, PDF & Email