Απαιτούμενα δικαιολογητικά για συμμετοχή στην σχολή προπονητων UEFA C΄

 

 

 

epsi-logo

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για σχολή UEFA C΄


1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία της Ένωσης
2.Ιατρική βεβαίωση περί υγείας σπό παθολόγο
3.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
4.Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
5.Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Γυμνασίου τουλάχιστον
6.Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
7.Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις

Η δήλωση συμμετοχής των ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει είτε καταθέτοντας τα δικαιολογητικά στην Γραμματεία της ΕΠΣ Ηλείας καθημερινά 10:00 με 14:00,  είτε με αποστολή μέσω courier στην παρακάτω διεύθυνση.

ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ & ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΞΥΣΤΡΗ, ΠΥΡΓΟΣ  2621033311

*Ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτά. 

Παρακάτω θα βρείτε συνημμένα τα δικαιολογητικά (1) Αίτηση ενδιαφερομένου και (7) Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις σε μορφή pdf και word τα οποία μπορείτε να τα εκτυπώσετε.

Υπέυθυνη Επικοινωνίας: Δημητρακοπούλου Βίκυ τηλ: 6937463770

Κατεβάστε το (DOC, 32KB)

Κατεβάστε το (DOC, 41KB)

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝΤΩΝ :

Για την αξιολόγηση και την τελική επιλογή τους, θα λαμβάνονται υπόψη, εκτός των αναγραφομένων στη σύμβαση προπονητικής UEFA-ΕΠΟ (convention 2015), με σειρά προτεραιότητας, τα παρακάτω προσόντα:

1. Συμμετοχή στις εθνικές ομάδες

2. Επαγγελματική ιδιότητα  ως ποδοσφαιριστής σε ομάδες ανώτερων κατηγοριών

3. Προϋπηρεσία ως προπονητής κατά κύριο επάγγελμα σε ομάδες

4. Κατοχή τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος

5. Επαρκής γνώση ξένης γλώσσας

6. Επαρκής γνώση/χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών

Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν τα παράβολα συμμετοχής (400 ευρώ) τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την έναρξη της σχολής  στο λογαριασμό της Ένωσης. Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας Σχολής Προπονητών Ποδοσφαίρου.

Μέχρι έξι (6) μέρες πριν από την έναρξη της σχολής οι υποψήφιοι οφείλουν να γνωστοποιήσουν τα κωλύματά τους, προκειμένου η Διοίκηση της Σχολής να προβεί στην αντικατάστασή τους με επιλαχόντες και να μη χάσουν το δικαίωμά τους να φοιτήσουν σε άλλη σχολή εντός διετίας χωρίς την καταβολή νέου παραβόλου.

Μέχρι πέντε (5) μέρες πριν από την έναρξη της σχολής η Διοίκηση της Σχολής οφείλει να αποστείλει τη διδακτέα ύλη ηλεκτρονικά στην διεύθυνση των υποψήφιων εφόσον είναι εφικτό (άλλως θα παραδίδεται στην έναρξη της σχολής με usb).

Σχετικά με τους κανόνες λειτουργίας της σχολής ισχύουν όσα αναγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σχολής Προπονητών Ποδοσφαίρου, όπως επίσης οι οδηγίες που θα δοθούν από τον υπεύθυνο της σχολής την πρώτη μέρα λειτουργίας της σχολής.

Κατεβάστε το (DOC, 41KB)

Print Friendly, PDF & Email