ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ