ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2023-2024