ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΑΡΜΑ ΗΛΕΙΑΣ