ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ 03η /28-09-2016

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΑΞΗ 03η /28-09-2016

 

Στον Πύργο σήμερα στις 28/09/2016 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00 στα γραφεία της Ένωσης, οδός Δραγατσανίου 34 & Παπαφλέσσα, συνεδρίασε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣ Ηλείας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΤΖΙΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ,πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ, μέλος

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, μέλος

 

 

 

Υπάρχει απαρτία και αρχίζει η συνεδρίαση.

Θέμα  1ο  : Επιβολή ποινών ποδοσφαιριστών

Θέμα 2ο : Επιβολή ποινών σε αξιωματούχους σωματείων.

 

 

Αναλυτικά

 

 

Θέμα 1Ο   : Επιβολή ποινών ποδοσφαιριστών

 

Έχοντας υπόψη της  η επιτροπή:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7,8 και 10 του Π.Κ  και ειδικότερα του άρθρου 7§4ε  αυτού, «Για την αυτοδίκαιη τιμωρία των ποδοσφαιριστών με ποινές αποκλεισμού και χρηματικές ποινές  αρκεί η γνώση του αρχηγού της ομάδας  που υπογράφει το Φ.Α. χωρίς να είναι αναγκαία η κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων του αρμοδίου οργάνου. Με την υπογραφή και μόνο του Φ.Α. από τον αρχηγό της ομάδος, υφίσταται αμάχητο τεκμήριο και γνώση χωρίς ανταπόδειξη της ποινής».
2. Γενικότερα τις διατάξεις των άρθρων του ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ.
3. Τα Φ.Α  της Α1 DEDALOS SECURITY & και της Α2 ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΡΤΟΣ ΚΑΦΕ 24-26/09/2016, που περιήλθαν στην Ένωση Ηλείας και τις διατυπωθείσες σε αυτό παρατηρήσεις του διαιτητή καθώς και το ποινολόγιο , ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στους  παρατηρηθέντες  ή αποβληθέντες ποδοσφαιριστές τις αντίστοιχες κατά περίπτωση πειθαρχικές κυρώσεις:

 

 

 

Α1 DEDALOS SECURITY
Αγώνες στις 24/09/2016
Α/Α ΑΓΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΟΙΝΗ ΑΡΘΡΑ Π.Κ ΕΠΟ
1 2η/24-09 ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ 1362458 1+10 € 10§1α,iv

 

 

Α2 ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΡΤΟΣ ΚΑΦΕ
Αγώνες στις 24-25/09/2016
Α/Α ΑΓΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΟΙΝΗ ΑΡΘΡΑ Π.Κ ΕΠΟ
1 2η/24-09 ΜΥΡΣΙΝΑΪΚΟΣ ΚΟΝΤΑΝΑΣ Χ 1276150 1+10 € 7§2α,3
2 2η/24-09 ΑΟ ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ ΤΣΙΓΚΡΗΛΑΣ Γ 1228168 1+10 € 7§2α,3
3 2η/25-09 ΑΕ ΠΗΝΕΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ 1355269 1+10 € 7§2α,3

 

Θέμα 2ο : Επιβολή ποινών σε αξιωματούχους σωματείων.

  1. Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίαση της 28/09/2016, αφού έλαβε υπόψη της το Φ.Α του παιχνιδιού της Α1 DEDALOS SECURITY κατηγορίας  μεταξύ των ομάδων «ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ – ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ» στις 24/09/2016

επιβάλλει

επί παραβάσεων του Άρθρου, 5§1β στον κ. ΝΙΚΟΛΑΚΟ Α. εκπρόσωπο του  σωματείου    «ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ» ποινή επίπληξης για παρακώληση του  έργου του  διαιτητή του παραπάνω αγώνα.

 

 

  1. Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίαση της 28/09/2016, αφού έλαβε υπόψη της το Φ.Α του παιχνιδιού της Α1 DEDALOS SECURITY κατηγορίας  μεταξύ των ομάδων «ΔΟΞΑ Ν. ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ – ΑΠΟ ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ» στις 24/09/2016  αλλά και την έκθεση του παρατηρητή

επιβάλλει

επί παραβάσεων του Άρθρου, 5§1β  στον κ. ΛΑΓΟ Γ προπονητή του  σωματείου    «ΔΟΞΑ Ν. ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ»  ποινή επίπληξης για παρακώληση του  έργου του  διαιτητή του παραπάνω αγώνα.

Print Friendly, PDF & Email