ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Γίνεται γνωστό σε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι οι αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Ένωσης www.eps-ilias.gr κάθε Παρασκευή πρωί.

 

Ο Γραμματέας

Ηλίας Παρασκευόπουλος

Print Friendly, PDF & Email