Ενημερωτικό συμμετοχής στα δοκιμαστικά “ ΝΑ football events”