ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΜΕΑ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ (ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΔΟΞΑ)