ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2023