ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ