ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 05/09/2022 (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ – ΓΚΡΟΥΠ)