ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΕΝΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΑΡ. ΑΠ. 17/08-06-2022