(ΕΠΕΙΓΟΝ)ΓΓΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟ 2022

Σας υπενθυμίζουμε ότι μέχρι 31/07/2022 θα
πρέπει τα εγγεγραμμένα στο Μητρώο
σωματεία να υποβάλλουν ολοκληρωμένη
αίτηση επικαιροποίησης στοιχείων για
το Μητρώο έτους 2022.

Σε αντίθετη περίπτωση τα σωματεία θα
διαγραφούν από το Μητρώο.

Στοιχεία για τα εγγεγραμμένα σωματεία
στο Μητρώο, καθώς και για όσα από αυτά
έχουν επικαιροποιήσει επιτυχώς τα
στοιχεία τους για το 2022, είναι
διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΓΓΑ στη
διεύθυνση https://somateia.gga.gov.gr/eggegramena-somateia [1]
.

Στη διεύθυνση https://somateia.gga.gov.gr/aitiseis-2022 [2]
μπορείτε να δείτε πόσα σωματεία και
ποια έχουν ολοκληρώσει ή όχι την
υποβολή της αίτησης για το έτος 2022.

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση
των μελών σας.

Με εκτίμηση,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΚΚΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Print Friendly, PDF & Email