ΔΕΛΤΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 2021-2022 (ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ)

ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του παραπάνω δελτίου πιστοποίησης προπονητή είναι:

1) Αίτηση του σωματείου
2) Αντίγραφο ταυτότητας προπονητή UEFA ή ΕΠΟ με ημερομηνία λήξης 31.12.2021
3) Έγχρωμη φωτογραφία Προπονητή.
4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στα κωλύματα τα προβλεπόμενα εκ του Καταστατικού της ΕΠΟ και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της ΕΠΟ
5. Αντίγραφο Ιδιωτικού Συμφωνητικού (θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του εκάστοτε Προπονητή / Βοηθού Προπονητή κ.λπ.).
6. Επίσημο αποδεικτικό υποβολής του Ιδιωτικού Συμφωνητικού (Κατάσταση Συμφωνητικών) μέσω TAXIS (με καταγεγραμμένη την αντίστοιχη ειδικότητα).
7. Καταβολή παράβολου 75,00 ευρώ στο ταμείο των Ε.Π.Σ.
8) Υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής, υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης (εφόσον δεν έχει αποσταλεί)

9) Βεβαίωση αναγνωρισμένου από την Π.Ε.Π.Π. Συνδέσμου Προπονητών, ότι ο Προπονητής είναι ενεργό μέλος του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης προπονητή, εκδίδεται υποχρεωτικά καινούργιο δελτίο πιστοποίησης  στο όνομα του νεοπροσληφθέντος προπονητή και του σωματείου.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:

1) Ως «θέμα» του «εισερχόμενου email» από το Ποδοσφαιρικό Σωματείο προς την Ε.Π.Σ. με τα απαραίτητα έγγραφα/δικαιολογητικά για την έκδοση του Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή, να αναγράφεται: Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή / Επωνυμία Σωματείου / Επώνυμο – Όνομα Προπονητή.  

2) Το κάθε έγγραφο/δικαιολογητικό να μετατρέπεται ξεχωριστά σε μορφή PDF, η δε φωτογραφία του Προπονητή να είναι σε μορφή JPG. Αν ένα έγγραφο/δικαιολογητικό αποτελείται πέραν της μιας σελίδας (για παράδειγμα ένα πολυσέλιδο Ιδιωτικό Συμφωνητικό), να μετατρέπεται ολόκληρο το έγγραφο σε ΕΝΑ αρχείο PDF και ΟΧΙ η κάθε μια του σελίδα ξεχωριστά. Στο σύνολο τους θα πρέπει να αποσταλούν όλα τα έγγραφα ως ψηφιακά αρχεία μορφής PDF, και ένα ψηφιακό αρχείο (η φωτογραφία του Προπονητή), σε μορφή JPG (προκειμένου για να τοποθετηθεί ψηφιακά στο Δελτίο Πιστοποίησης, να μπορεί δεχθεί την κατάλληλη επεξεργασία). [σημειώνουμε πως η φωτογραφία του εκάστοτε Προπονητή θα πρέπει να είναι έγχρωμη, να έχει καλή ευκρίνεια, να μην έχει σημάδια από σφραγίδες άλλων υπηρεσιών, να έχει λευκό φόντο, και γενικότερα να είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές των φωτογραφιών ταυτότητας διαβατηρίου].  

3) Για κάθε Προπονητή / Βοηθό Προπονητή / Προπονητή Τερματοφυλάκων / Προπονητή Φυσικής Κατάστασης ενός Ποδοσφαιρικού Σωματείου, πρέπει να δημιουργείται και να αποστέλλεται από το Ποδοσφαιρικό Σωματείο ΕΝΑ email που να περιλαμβάνει συγκεντρωμένα ΟΛΑ τα δικαιολογητικά που αφορούν την έκδοση του Δελτίου Πιστοποίησης του Προπονητή του.  

4) Τα έγγραφα/δικαιολογητικά (PDF & JPG) να μην έχουν μακροσκελή τίτλο, αλλά συνοπτικά την αντίστοιχη προς το περιεχόμενο τους ονομασία (π.χ. Υπεύθυνη Δήλωση Προπονητή / Πράξη Συναίνεσης Προπονητή / Παράβολο Προπονητή κ.λπ).  

5) Όλα συγκεντρωμένα τα έγγραφα/δικαιολογητικά (PDF & JPG) που συγκροτούν το φάκελο για την έκδοση του Δελτίου Πιστοποίησης ενός Προπονητή, πρέπει να επισυνάπτονται και να αποστέλλονται από το επίσημα καταχωρημένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) του Ποδοσφαιρικού Σωματείου που αιτείται την έκδοση του Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή.  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης προπονητή, εκδίδεται υποχρεωτικά καινούργιο δελτίο πιστοποίησης  στο όνομα του νεοπροσληφθέντος προπονητή και του σωματείου.

Print Friendly, PDF & Email