ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ 17-19/10/2020