ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΔΡΑΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΓΙΩΡΓΟΥ