ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ UEFA C