ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021