ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΕΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ