ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΕΝΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 15/22-01-2020