ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ 18η /05-02-2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)