ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 13/01/2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)