ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ – ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ