ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΑΡΜΑ Κ-14 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αγωνιστική Κατηγορία Αναμέτρηση
1 Προπαίδων k-14-Κανονική Περίοδος Ερμής Πύργου – Ολυμπιακός Ζαχάρως
1 Προπαίδων k-14-Κανονική Περίοδος Πρίγκηπες Λεχαινών – Αμαλιάδα 2008
2 Προπαίδων k-14-Κανονική Περίοδος Ολυμπιακός Ζαχάρως – Πρίγκηπες Λεχαινών
2 Προπαίδων k-14-Κανονική Περίοδος Αμαλιάδα 2008 – Αστέρας Αμαλιάδας
3 Προπαίδων k-14-Κανονική Περίοδος Αστέρας Αμαλιάδας – Ολυμπιακός Ζαχάρως
3 Προπαίδων k-14-Κανονική Περίοδος Πρίγκηπες Λεχαινών – Ερμής Πύργου
4 Προπαίδων k-14-Κανονική Περίοδος Ερμής Πύργου – Αστέρας Αμαλιάδας
4 Προπαίδων k-14-Κανονική Περίοδος Ολυμπιακός Ζαχάρως – Αμαλιάδα 2008
5 Προπαίδων k-14-Κανονική Περίοδος Αμαλιάδα 2008 – Ερμής Πύργου
5 Προπαίδων k-14-Κανονική Περίοδος Αστέρας Αμαλιάδας – Πρίγκηπες Λεχαινών
6 Προπαίδων k-14-Κανονική Περίοδος Αμαλιάδα 2008 – Πρίγκηπες Λεχαινών
6 Προπαίδων k-14-Κανονική Περίοδος Ολυμπιακός Ζαχάρως – Ερμής Πύργου
7 Προπαίδων k-14-Κανονική Περίοδος Πρίγκηπες Λεχαινών – Ολυμπιακός Ζαχάρως
7 Προπαίδων k-14-Κανονική Περίοδος Αστέρας Αμαλιάδας – Αμαλιάδα 2008
8 Προπαίδων k-14-Κανονική Περίοδος Ερμής Πύργου – Πρίγκηπες Λεχαινών
8 Προπαίδων k-14-Κανονική Περίοδος Ολυμπιακός Ζαχάρως – Αστέρας Αμαλιάδας
9 Προπαίδων k-14-Κανονική Περίοδος Αμαλιάδα 2008 – Ολυμπιακός Ζαχάρως
9 Προπαίδων k-14-Κανονική Περίοδος Αστέρας Αμαλιάδας – Ερμής Πύργου
10 Προπαίδων k-14-Κανονική Περίοδος Ερμής Πύργου – Αμαλιάδα 2008
10 Προπαίδων k-14-Κανονική Περίοδος Πρίγκηπες Λεχαινών – Αστέρας Αμαλιάδας
11 Προπαίδων k-14-Κανονική Περίοδος Πρίγκηπες Λεχαινών – Αμαλιάδα 2008
11 Προπαίδων k-14-Κανονική Περίοδος Ερμής Πύργου – Ολυμπιακός Ζαχάρως
12 Προπαίδων k-14-Κανονική Περίοδος Ολυμπιακός Ζαχάρως – Πρίγκηπες Λεχαινών
12 Προπαίδων k-14-Κανονική Περίοδος Αμαλιάδα 2008 – Αστέρας Αμαλιάδας
13 Προπαίδων k-14-Κανονική Περίοδος Πρίγκηπες Λεχαινών – Ερμής Πύργου
13 Προπαίδων k-14-Κανονική Περίοδος Αστέρας Αμαλιάδας – Ολυμπιακός Ζαχάρως
14 Προπαίδων k-14-Κανονική Περίοδος Ολυμπιακός Ζαχάρως – Αμαλιάδα 2008
14 Προπαίδων k-14-Κανονική Περίοδος Ερμής Πύργου – Αστέρας Αμαλιάδας
15 Προπαίδων k-14-Κανονική Περίοδος Αμαλιάδα 2008 – Ερμής Πύργου
15 Προπαίδων k-14-Κανονική Περίοδος Αστέρας Αμαλιάδας – Πρίγκηπες Λεχαινών
16 Προπαίδων k-14-Κανονική Περίοδος Αμαλιάδα 2008 – Πρίγκηπες Λεχαινών
16 Προπαίδων k-14-Κανονική Περίοδος Ολυμπιακός Ζαχάρως – Ερμής Πύργου
17 Προπαίδων k-14-Κανονική Περίοδος Πρίγκηπες Λεχαινών – Ολυμπιακός Ζαχάρως
17 Προπαίδων k-14-Κανονική Περίοδος Αστέρας Αμαλιάδας – Αμαλιάδα 2008
18 Προπαίδων k-14-Κανονική Περίοδος Ολυμπιακός Ζαχάρως – Αστέρας Αμαλιάδας
18 Προπαίδων k-14-Κανονική Περίοδος Ερμής Πύργου – Πρίγκηπες Λεχαινών
19 Προπαίδων k-14-Κανονική Περίοδος Αστέρας Αμαλιάδας – Ερμής Πύργου
19 Προπαίδων k-14-Κανονική Περίοδος Αμαλιάδα 2008 – Ολυμπιακός Ζαχάρως
20 Προπαίδων k-14-Κανονική Περίοδος Ερμής Πύργου – Αμαλιάδα 2008
20 Προπαίδων k-14-Κανονική Περίοδος Πρίγκηπες Λεχαινών – Αστέρας Αμαλιάδας

Print Friendly, PDF & Email