ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΡΤΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 2019-2020