Χορήγηση άδειας λειτουργίας (καταλληλότητας) στις εγκαταστάσεις γηπέδων Ποδοσφαίρου Ν. Ηλείας