ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΑ