ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΕΝΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΑΡ. ΑΠ. 14/15-07-2019