ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΠΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ