ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ UEFA C ΣΤΗΝ ΕΠΣ ΗΛΕΙΑΣ

Πύργος 17/04/2019

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΧΟΛΗ UEFA C ΣΤΗΝ ΕΠΣ ΗΛΕΙΑΣ

26-08-2019 ΕΩΣ 07-09-2019

 

 

Η ΕΠΟ σε συνεργασία με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηλείας διοργανώνουν σχολή προπονητών UEFA C στην Ηλεία από 26/08/2019 έως 07/09/2019.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου στα γραφεία της οικείας ΕΠΣ που συνδιοργανώνει την σχολή (ΕΠΣΗ)
 2. Βεβαίωση ΕΠΟ ή ΕΠΣ ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής (προαιρετικά).
 3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών.
 4. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόδικος ή φυγόποινος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών.
 5. Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο, όχι παλαιότερο των δύο (2) μηνών.
 6. Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις.
 7. Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο (απολυτήριο Γ Γυμνασίου τουλάχιστον).
 8. Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 9. Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξη συναίνεσης.

 

Η δήλωση συμμετοχής των ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει είτε καταθέτοντας τα δικαιολογητικά στην Γραμματεία της ΕΠΣ Ηλείας καθημερινά 10:00 με 14:00,  είτε με αποστολή μέσω courier στην παρακάτω διεύθυνση.

ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ & ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΞΥΣΤΡΗ, ΠΥΡΓΟΣ  2621033311

*Ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτά. 

Παρακάτω θα βρείτε συνημμένα τα δικαιολογητικά (1) Αίτηση ενδιαφερομένου ,(6) Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις, (9) πράξη συναίνεσης τα οποία μπορείτε να τα εκτυπώσετε.

 

Δομή σχολής προπονητών UEFA C:

 • Διάρκεια σχολής 10 ημέρες.
 • Διδακτικές ώρες (θεωρία – πρακτική) 76 ώρες.
 • Εξετάσεις 2 ώρες.

Παράβολο συμμετοχής σχολής UEFA C:

 • 500 € (400 € υπέρ ΕΠΟ και 100 € υπέρ ΕΠΣΗ)

Υπεύθυνη Επικοινωνίας:

 • Δημητρακοπούλου Βίκυ τηλ: 6937463770

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝΤΩΝ :

Για την αξιολόγηση και την τελική επιλογή τους, θα λαμβάνονται υπόψη, εκτός των αναγραφομένων στη σύμβαση προπονητικής UEFA-ΕΠΟ (convention 2015), με σειρά προτεραιότητας, τα παρακάτω προσόντα:

 1. Συμμετοχή στις Εθνικές Ομάδες
 2. Επαγγελματική ιδιότητα  ως ποδοσφαιριστής σε ομάδες ανώτερων κατηγοριών
 3. Προϋπηρεσία ως προπονητής κατά κύριο επάγγελμα σε ομάδες
 4. Κατοχή τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος
 5. Επαρκής γνώση ξένης γλώσσας
 6. Επαρκής γνώση/χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών

Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν τα παράβολα συμμετοχής τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την έναρξη της σχολής  στο λογαριασμό της Ένωσης. Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας Σχολής Προπονητών Ποδοσφαίρου.

Μέχρι έξι (6) μέρες πριν από την έναρξη της σχολής οι υποψήφιοι οφείλουν να γνωστοποιήσουν τα κωλύματά τους, προκειμένου η Διοίκηση της Σχολής να προβεί στην αντικατάστασή τους με επιλαχόντες και να μη χάσουν το δικαίωμά τους να φοιτήσουν σε άλλη σχολή εντός διετίας χωρίς την καταβολή νέου παραβόλου.

Μέχρι πέντε (5) μέρες πριν από την έναρξη της σχολής η Διοίκηση της Σχολής οφείλει να αποστείλει τη διδακτέα ύλη ηλεκτρονικά στην διεύθυνση των υποψήφιων εφόσον είναι εφικτό (άλλως θα παραδίδεται στην έναρξη της σχολής με usb).

Σχετικά με τους κανόνες λειτουργίας της σχολής ισχύουν όσα αναγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σχολής Προπονητών Ποδοσφαίρου, όπως επίσης οι οδηγίες που θα δοθούν από τον υπεύθυνο της σχολής την πρώτη μέρα λειτουργίας της σχολής.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΞΙΩΣΗΣ

ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

 

Print Friendly, PDF & Email