ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ 14η /27-12-2018