ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 26/27/11/2018

Κατεβάστε το (DOC, 27KB)

Κατεβάστε το (PDF, 188KB)

Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΕΝΑΙΣΗΣ (ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΚΕΠ)

Οι προπονητές αφού πρώτα καταβάλουν τα παράβολα που αναλογούν στον σύνδεσμο προπονητών στον οποίο ανήκουν, οφείλουν στη συνέχεια -μαζί με την αίτηση συμμετοχής, το αποδεικτικό είσπραξης και αντίγραφο του διπλώματος ή του πιστοποιητικού παρακολούθησης- να καταθέτουν το ποσό που αντιστοιχεί στην ΕΠΣΗΛΕΙΑΣ

Παράβολο συμμετοχής:

Α. Προπονητές που ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους στις Σχολές μέχρι 31/12/2016


40 € για τους προπονητές UEFA C’ (30 € υπέρ Ένωσης που διοργανώνει τη σχολή και 10 € υπέρ του συνδέσμου προπονητών)

80 € για τους προπονητές UEFA B’ (60 € υπέρ Ένωσης και 20 € υπέρ συνδέσμου προπονητών)

120 € για τους προπονητές UEFA A’ (90 € υπέρ Ένωσης και 30 € υπέρ συνδέσμου προπονητών).

 


Β. Προπονητές που ολοκλήρωσαν τη φοίτηση τους 1/1/2017-31/12/2017 

20 € για τους προπονητές UEFA C’ (10 € υπέρ Ένωσης και 10 € υπέρ συνδέσμου προπονητών)
30 € για τους προπονητές UEFA B’ (20 € υπέρ Ένωσης και 10 € υπέρ συνδέσμου προπονητών)

40 € για τους προπονητές UEFA A’ (30 € υπέρ Ένωσης και 10 € υπέρ συνδέσμου προπονητών)
Η ανανέωση ταυτοτήτων ισχύει για την τριετία 2019-2021″

Print Friendly, PDF & Email