ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 08/01/2017 18:30 (ΠΡΟΦΑΝΗΣ ΕΥΚΑΡΙΑ – ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΣΗ)