ΑΝΤ. ΧΡΥΣΑΝΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: ΜΕ ΠΑΝΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΘΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ