ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018 – 2019

ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018 – 2019

 

ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ “ΕΓΓΡΑΦΑ – ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ” ΣΤΟ SITE ΤΗΣ ΕΠΣΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ   

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ   

ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ. ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ   

ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΕΝΑΙΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΟ ΓΗΠΕΔΟΥ   

ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ   

 

 Το Συνυποσχετικό/Δήλωση Σωματείου με επικυρωμένο για το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος εκπροσώπου, θα κατατίθεται στην ΕΠΣΗ μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά της Δήλωσης Συμμετοχής, για κάθε διοργάνωση (μία για το Κύπελλο και μία για το Πρωτάθλημα) στην οποία το Σωματείο λαμβάνει μέρος, καθώς και το παραχωρητήριο του Γηπέδου (πρώτο και δεύτερο Γήπεδο).

Τα σωματεία υποχρεούνται να υποβάλλουν εγγράφως την Σύνθεση του Δ.Σ. τους μαζί με την δήλωση συμμετοχής και για οποιαδήποτε αλλαγή στην σύνθεση του Δ.Σ. θα πρέπει να ενημερώνεται η Ε.Π.Σ.Η γραπτώς.

Επίσης υποχρεούνται τα Σωματεία να υποβάλουν στην ΕΠΣΗ μαζί με τη δήλωση συμμετοχής τους τη πράξη συναίνεσης την οποία σας διαβιβάζουμε για υπογραφή  από  Πρόεδρο και εκπρόσωπο κάθε Σωματείου (ξεχωριστό έντυπο για έκαστο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του) για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016.

Δήλωση Συμμετοχής που δεν θα συνοδεύεται από τα παραπάνω δεν θα γίνεται ΔΕΚΤΗ.

Θα ακολουθήσει νέοτερο δελτίο τύπου για την ημερομηνία ανάρτησης των προκηρύξεων ποδοσφαιρικής περιόδου 2018-2019.

Print Friendly, PDF & Email