ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024