Αίτηση Έκδοσης Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή

ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του παραπάνω δελτίου πιστοποίησης προπονητή είναι:

1) Αίτηση του σωματείου
2) Αντίγραφο ταυτότητας προπονητή UEFA ή ΕΠΟ με ημερομηνία λήξης 30/06/2024
3) Έγχρωμη φωτογραφία Προπονητή.
4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στα κωλύματα τα προβλεπόμενα εκ του Καταστατικού της ΕΠΟ και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της ΕΠΟ
5. Αντίγραφο Ιδιωτικού Συμφωνητικού (θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του εκάστοτε Προπονητή / Βοηθού Προπονητή κ.λπ.).
6. Επίσημο αποδεικτικό υποβολής του Ιδιωτικού Συμφωνητικού (Κατάσταση Συμφωνητικών) μέσω TAXIS (με καταγεγραμμένη την αντίστοιχη ειδικότητα).
7. Καταβολή παράβολου 75,00 ευρώ στο ταμείο των Ε.Π.Σ.
8) Υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής, υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης (εφόσον δεν έχει αποσταλεί)

9) Βεβαίωση αναγνωρισμένου από την Π.Ε.Π.Π. Συνδέσμου Προπονητών, ότι ο Προπονητής είναι ενεργό μέλος του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης προπονητή, εκδίδεται υποχρεωτικά καινούργιο δελτίο πιστοποίησης  στο όνομα του νεοπροσληφθέντος προπονητή και του σωματείου.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ)

Print Friendly, PDF & Email