Αίτηση Έκδοσης Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή


ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του παραπάνω δελτίου πιστοποίησης προπονητή είναι:

1) Αίτηση του προπονητή (διατίθεται από την ΕΠΣ).   
2) Φωτοτυπία ταυτότητας προπονητή UEFA ή ΕΠΟ με ημερομηνία λήξης. 31.12.2018.
3) Δύο έγχρωμες φωτογραφίες.

4) Πράξη συναίνεσης προσωπικών δεδομένων (θεωρημένη από ΚΕΠ.).  
5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στα κωλύματα τα προβλεπόμενα εκ του Καταστατικού της ΕΠΟ και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της ΕΠΟ.
6) Επίσημο αποδεικτικό υποβολής της πρόσληψης και πρωτότυπο ιδιωτικό συμφωνητικό με σωματείο, κατατεθειμένο στην αρμόδια ΔΟΥ (φωτοτυπία δε γίνεται δεκτή).
7) Βεβαίωση μέλους από τον σύνδεσμο προπονητών.
8) Καταβολή παραβόλου 75 Ευρώ στο ταμείο των ΕΠΣ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το δελτίο πιστοποίησης προπονητή είναι ονομαστικό, εκδίδεται με δαπάνη του προπονητή και θα τον ακολουθεί σε όσες ομάδες και αν εργαστεί σε μία αγωνιστική περίοδο.

Print Friendly, PDF & Email