ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ – COUNTERPAIN ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ