ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΕΝΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΕΝΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

 

Η Γραμματεία της Ένωσης  θα παραλαμβάνει αιτήσεις για το  Ταμείο Τραυματισθέντων Ποδοσφαιριστών (Τ.Τ.Π.) για την περίοδο 2016-2017 μέχρι και την Παρασκευή 30/06/2017.

Μετά την ως άνω ημερομηνία αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. (Δεν θα μεταφέρεται αίτηση ποδοσφαιριστή για το Τ.Τ.Π. την επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο.)

Πύργος 07/06/2017

Ο Γ. Γραμματέας

Τσουραπάς Γιώργος

Print Friendly, PDF & Email