ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ 37η /31-05-2017

                                                  

 

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1969

ΕΔΡΑ: ΠΥΡΓΟΣ

Οδός: Δραγατσανίου 34 &  Παπαφλέσσα                                                                Τηλ: 26210 33311

e-mail:[email protected]                                                                                           Φαξ: 26210 34004

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΑΞΗ 37η /31-05-2017

 

Στον Πύργο σήμερα στις 31/05/2017 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00 στα γραφεία της Ένωσης, οδός Δραγατσανίου 34 & Παπαφλέσσα, συνεδρίασε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣ Ηλείας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΧΑΝΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ,πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ, μέλος

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, μέλος

 

Υπάρχει απαρτία και αρχίζει η συνεδρίαση.

.

Θέμα 1ο: Επιβολή ποινής σωματείου «ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ»

Θέμα 2ο: Επιβολή ποινής σωματείου «ΑΟ ΧΑΒΑΡΙΟΥ»

Θέμα 3ο: Επιβολή ποινής σωματείου «ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ»

 

 

Έχοντας υπόψη της  η επιτροπή:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7,8 και 10 του Π.Κ  και ειδικότερα του άρθρου 7§4ε  αυτού, «Για την αυτοδίκαιη τιμωρία των ποδοσφαιριστών με ποινές αποκλεισμού και χρηματικές ποινές  αρκεί η γνώση του αρχηγού της ομάδας  που υπογράφει το Φ.Α. χωρίς να είναι αναγκαία η κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων του αρμοδίου οργάνου. Με την υπογραφή και μόνο του Φ.Α. από τον αρχηγό της ομάδος, υφίσταται αμάχητο τεκμήριο και γνώση χωρίς ανταπόδειξη της ποινής».
2. Γενικότερα τις διατάξεις των άρθρων του ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ.
3. Τα Φ.Α  της Α1 DEDALOS SECURITY & ΠΑΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑ  κατηγορίας 27-28/05/2017 , που περιήλθαν στην Ένωση Ηλείας και τις διατυπωθείσες σε αυτό παρατηρήσεις του διαιτητή καθώς και το ποινολόγιο , ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στους  παρατηρηθέντες  ή αποβληθέντες

ποδοσφαιριστές τις αντίστοιχες κατά περίπτωση πειθαρχικές κυρώσεις:

 

Αναλυτικά

 

Θέμα  1ο  : Επιβολή ποινής σωματείου «ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ»

 

Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίαση της 31/05/2017, αφού έλαβε υπόψη της  το Φ.Α του παιχνιδιού της Α1 DEDALOS SECURITY  κατηγορίας  μεταξύ των ομάδων «ΝΙΚΗ ΤΡΑΓΑΝΟΥ – ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ»  στις 28/05/2017  την έκθεση του παρατηρητή αλλά και  την αυτοπρόσωπη απολογία των νομίμων εκπροσώπων του εγκαλούμενου σωματείου

επιβάλλει

επί παραβάσεων του Άρθρου 15§3Β,8α χρηματική ποινή 50 στο σωματείο «ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ» ρίψη αντικειμένων (μπουκάλια) από φιλάθλους του εγκαλούμενου σωματείου στον αγωνιστικό χώρο.

 

 

Θέμα 2ο  : Επιβολή ποινής σωματείου «ΑΟ ΧΑΒΑΡΙΟΥ»

 

Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίαση της 31/05/2017, αφού έλαβε υπόψη της  το Φ.Α του παιχνιδιού της Α1 DEDALOS SECURITY  κατηγορίας  μεταξύ των ομάδων «ΑΟ ΧΑΒΑΡΙΟΥ – ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ»  στις 21/05/2017  την έκθεση του παρατηρητή αλλά και  την έγγραφη απολογία του εγκαλούμενου σωματείου

επιβάλλει

επί παραβάσεων του Άρθρου 5§1α στο σωματείο «ΑΟ ΧΑΒΑΡΙΟΥ» προειδοποίηση.

 

 

 

Θέμα 3ο  : Επιβολή ποινής σωματείου «ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ»

 

Η Π.Ε της Ε.Π.Σ Ηλείας στη συνεδρίαση της 31/05/2017, αφού έλαβε υπόψη της  το Φ.Α του παιχνιδιού της Α1 DEDALOS SECURITY  κατηγορίας  μεταξύ των ομάδων «ΑΟ ΧΑΒΑΡΙΟΥ – ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ»  στις 21/05/2017  την έκθεση του παρατηρητή αλλά και  την αυτοπρόσωπη απολογία των νομίμων εκπροσώπων του εγκαλούμενου σωματείου

επιβάλλει

επί παραβάσεων του Άρθρου 5§1α στο σωματείο «ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ» προειδοποίηση.

Η καταβολή της χρηματικής ποινής γίνεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες  από την έκδοση της απόφασης ( Άρθρο 33§ε,στ  του Π.Κ ).

 

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα λύεται η συνεδρίαση. Το παρόν πρακτικό συντάσσεται , υπογράφεται και δημοσιεύεται.

Για την Πειθαρχική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος                                                               Τα μέλη

Ανδρέας Χαντζής                                                      Δημητρακόπουλου Βίκυ

Χατζόπουλος Γιώργος

Print Friendly, PDF & Email