ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ

 

 

Σύμφωνα με το υπ’ αρ. 3706/23-02-2017 πρωτ. ΕΠΣ Ηλείας, η Π.Δ.Ε. της Ε.Π.Ο. με την υπ’ αριθμ. 8/15.12.2016 απόφασή της  ανακάλεσε την επιβληθείσα τιμωρία των προπονητών του Συνδέσμου Ηλείας (λόγω της αντικαταστατικής υποβολής των δικαιολογητικών τους μέσω άλλης ΄Ενωσης) και ως εκ τούτου δικαιούνται πλέον να επανυποβάλουν τα δικαιολογητικά τους μέσω της Ε.Π.Σ. Ηλείας (ως μόνης αρμόδιας) στην Ε.Π.Ο. για την έκδοση ταυτότητας τριετούς διάρκειας.

΄Ηδη παρελήφθησαν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των προπονητών, τα οποία με τις εκ  νέου αιτήσεις των προπονητών και με παράβολο εκατό ευρώ «100€» για κάθε ενδιαφερόμενο, (υπέρ της Ε.Π.Σ. Ηλείας) θα επανυποβληθούν  στην αρμόδια υπηρεσία της Ε.Π.Ο.

Υπεύθυνη επικοινωνίας:κ. Βίκυ Δημητρακοπούλου, τηλ.:693 7463770

Ο Γ. Γραμματέας

Γεώργιος Τσουραπάς

Print Friendly, PDF & Email