ΣΩΜΑΤΕΙΑ Α1 DEDALOS & Α2 ΕΞΑΡΧΟΣ – ΑΡΤΟΣ ΚΑΦΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ