ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 39η/17-09-2015

 

 

Αρ. Πρωτ: 978/2015                                                                 Πύργος 14-09-2015

 

ΠΡΟΣ :  Μέλη ΔΣ

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 39η/17-09-2015

 

ΘΕΜΑ : Τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ ΕΠΣ ΗΛΕΙΑΣ

 

 

Παρακαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ Ηλείας, να προσέλθουν σε Τακτική Συνεδρίαση τη Πέμπτη 17 Αυγούστου 2015 και ώρα 16:00 στα γραφεία της Ένωσης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Αλληλογραφία
  2. Προκήρυξη Γ LEGEA κατηγορίας – τροποποίηση
  3.  Έγκριση πρακτικού Δ.Σ Νο 38/19-08-2015
  4. Έγκριση αποφάσεων Ε.Π. 116/28-08-2015, 117/31-08-2015 &118/16-09-2015

 

 

Υπενθυμίζουμε ότι η παρουσία των μελών είναι αναγκαία. Παρακαλούμε επίσης σε περίπτωση απουσίας να ενημερώνετε τον Πρόεδρο ή τον Γεν. Γραμματέα γραπτά ή τηλεφωνικά.

Για το ΔΣ της ΕΠΣ Ηλείας

 

 

Ο Πρόεδρος                                                         Ο  Γεν Γραμματέας

 

 

Άρης Κουλούρης                                             Ηλίας Παρασκευόπουλος

 

 

Print Friendly, PDF & Email