ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Β JOHN DEERE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ