ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΜΑΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)